Zapisniki


Občni zbori in zbori članov:

- Zapisnik zbora članov - januar 2019

- Zapisnik zbora članov - marec 2018


- Zapisnik zbora članov - marec 2017

- Zapisnik zbora članov - marec 2016

- Zapisnik občnega zbora - marec 2015

- Zapisnik občnega zbora - marec 2014

-Zapisnik občnega zbora - marec 2013

- Zapisnik občnega zbora - marec 2012 

- Zapisnik občnega zbora - marec 2011

- Zapisnik občnega zbora - marec 2010

- Zapisnik občnega zbora - marec 2009

- Zapisnik občnega zbora - marec 2008


Seje upravnega odbora:

- Zapisnik seje UO - 30. 9. 2019

- Zapisnik seje UO - 12. 12. 2019

Sestanki s starši:

- Zapisnik sestanka - 4. 10. 2019